Drevni Egipćani od najranijih vremena izrađivali su amajliju srca u obliku Skarabeja. Ideje koje su drevni Egipćani imalo o ovom insektu lako se mogu slediti sve do vremena kada su se počele graditi piarmide, ali izgleda da su već i tada te ideje bile veoma stare i datirale iz još starijih vremena. Najverovatnije su drevni Egipćani u tim idejama ovako razmišljali: pošto je prirodno srce izvađeno iz tela pre balzamiranja, a telu je potrebno srce kako bi funkcionisalo (izvor života i kretanja), onda mu ga treba nadomestiti drugim srcem. Kako je srce u početku bilo izrađivano od kamena, te bilo baš kameno srce, ono je trebalo zbuniti ‘kradljivca srca’ da odnese pravo srce. No, kasnije su drevni Egipćani shvatili da to kameno srce nikada neće dati novi život telu, ali ako se izradi figurica skarabeja i po njoj ispišu odgovarajuće ‘hekau’ moguće je da će se zaštititi prirodno srce, a i telu dati novi život. Naime, skarabej je simbol boga Khepera koji svojim božanskim moćima pokreće Sunce preko Neba. Insekt koji su drevni Egipćani izabrali za amajliju pripada porodici ‘Lamellicorn’ koji se hrani životinjskom balegom i živi u mnogim tropskim zemljama. Najkarakterističnija osobnost ovog kukaca je položaj njegovih zadnjih nogu koje su toliko blizu završetku tela da on poprima vrlo neobičan izgled dok hoda. Skarabej leti za vreme najvrelijeg doba dana kada čak i drugi insekti traže hladovinu. Kotrljanje ‘lopti’ najverovatnije su i inspirisale drevne Egipćane da ovog insekta poistovete s bogom Kheperom koji kotrlja sunčevu loptu nebom. Čak i reč drevnih Egipćana koja označava skarabeja je ‘kh p r’ što bi u prevodu moglo značiti ‘onaj koji se preobličuje’ ili ‘onaj koji kotrlja’. Dakle, lako se može zaključiti naum drevnih Egipćana:

Skarabej je bio simbol boga Khepere koji pak je predstavljao nevidljivu moć stvaranja koja je pokretala Sunce preko Neba. Spoznaja da skarabeji lete tokom najvrelijeg doba dana učinila je to da su drevni Egipćani ovog insekta poistovetili sa samim Suncem. Kako je nevidljiva moć boga Khepera bila uzrok sunčevog ‘kotrljanja’ preko Neba tako skarabej postaje simbol Khepera. Kako je skarabej davao skriveni život svojim ličinkama u grudi, tako će i amulet skarabeja, simbol boga Khepere, mrtvom telu na koje je stavljen, podariti novi život.

Postoje mnogobrojne amajlije u obličju skarabeja koje su drevni Egipćani izrađivali od najraznovrsnijih materijala poput zelenog bazalta, zelenog granita, zeleni mramor, vapnenac, plavo blato, plavo staklo, plavi i zeleni porculan, purpur … Ponekad se uz reči ‘hekau’ na amajliji skarabeja može pronaći i oznaka mitske ptice ‘benuu’ (feniks) koja utelovljuje dušu Raovu, ali mnogobrojni skarabeji imaju i oznake Horusovog oka.

Reči moći ‘hekau’ koje su se ispisivale na skarabeju mogle su se glasno izgovarati samo određene dane u mesecu, a ti dani bili su sledeći: 7, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 24 i 25. Magične reči su bile:

‘Ja sam bog Tot, ja sam onaj koji je stvoritelj magije (medicine) i slova (pisma). Priđi mi, ti koji si pod zemljom, podigni se do mene, ti veliki duše …’