U skidanju magije, po pravilu rada, vrač ili čarobnjak, koji skida magiju, mora proći slijedeće korake:

 1. Zaštiti žrtvu na astralnom planu, tj. raportirati osobu prema svojim zaštitničkim duhovima
 2. Preuzeti „demona“, tj. magiju, preko astralnog kanala na sebe, i svoje duhove zaštitnike. Mag Demi, sa zadovoljstvom voli ispitati svoju moč, vjeru i snagu, u astralnom okršaju sa različitim silama univerzuma. Za svakog aktivnog inicijanta, to je uvod u početak istinskog duhovnog treninga i prepoznavanja tisuća biča nevidljivog svijeta. Spoznavanje zla je spoznavanje najdublje tamne strane unutar čovjeka, istinski test karme i viših sila. Svi oni inicijanti koji bježe od negativnog, prokleli su svoju
  dušu na iluziju lažne svjetlosti, „punu ljubavi i dobrote“.
 3. Raspetljati magijski čvor, tj. „paket“, to je posebno zanimljiv „kriptogramsko astralni“ dio posla.
 4. Pročistiti negativnu astralnu energiju, zatvoriti astralna vrata, to je naporno i dosadno, ali nužno, to je najduži dio posla.
 5. Ex komunicirati osobu, pošto osoba koja je prošla tretman čišćenja, nema više potrebe za kontakt sa astralnim svjetovima.
 6. Zaključiti rituale
  Između vrača i osobe koja se nalazi pod crnom magijom, mora teći astralna struja povjerenja, to ne znači prijateljstvo u ljudskom smislu, već duhovna otvorenost. Sa druge strane, mora postojati jedna vrsta bliskosti
  duhovnih biča sa strane jednog i drugog, pošto se u krajnjoj liniji, magija uvijek skida u višem svijetu.
  Ukoliko magija nije dostigla krug zatvaranja, tada je ugušena u podsvijesti i teško ju je izvući na površinu i poništiti. Borba za skidanje magije, je borba za budućnost i sretan život. Ta borba traži aktivnu ulogu svih
  sudionika.
  Svaka magija, da bi izašla, mora izači na površinu, to je zakon magije! Moč molitve i vjere, bez obzira na religijsku pripadnost, ima presudnu borbu protiv sila zla,ali, magija sama po sebi neće nestati poput bolesti, već se samo povući ili djelovati na drugi način.


  Dok se ne skine, magija je trajni rak srca i duše!