Mnoge studije Knjige mrtvih stavljaju na znanje kao je očigledno da su u jednom trenutku tijekom ranog perioda svoje povijesti, ljudi s Nila bili u bliskom doticaju sa izvjesnom visokorazvijenom i naprednom kulturom koja je imala sistem magijskih i religioznih vjerovanja, akoji je bio posve različit od svega s čim su se stari Egipćani mogli do tada sresti.

Naučnici se međusobno razilaze oko datuma i vremenskog razdoblja preddinastičkog i ranog dinastičkog perioda. Naprimjer prema Bađu, četvrta i peta dinastija su postojale otprilike oko 3500 god.pr.n.e, dok s druge strane amrtički expert James Bonvick, u svojoj knjizi Egipatska vjerovanja i suvremena misao, smatra kao je carstvo osnovano oko 5000 god. prije nove ere. On tvrdi da postoji vjerovanje da su bogovi vladali zemljom prije kralja Menesa, što navodi na pomisao da su, ko god bili ti ljudi koji su donjeli svjetlost civilizacije u zemlje Egipta u tim davnim danima, oni vladali neko vrijeme i nakon toga ili otišli ili su se , pošto ih je bilo mali, izmješali s lokalnim egipatskim stanovništvom.

Postoje mnoga razmišljanja i nagađanja tko su ustvari bili ti ljudi i odakle su došli. Ortodoksniji koncept je da je mali džep civilizacije, vjerovatno sumerskih korjena, uspio evoluirati više od ostalih okolnih kultura i spustio se u Egipat oko 4000 g.pr.n.e.. Druga teorija pak spominje Atlantidu, kao civilizaciju koja je posjedovala naprednu tehnologiju. Treća i vjerojatno najspektakularnija teorija je ona o egipatskim duhovnim i magijskim počecima, prilično novijeg datuma, a uključuje ideju o ljudima iz svemira koji su sletjeli na to područje i podučili „primitivce“ osnovnim vještinama civilizacije. Temple postavlja tezu da su bića iz sunčevog sustava Sirijusa posjetila zemlju prije mnogo tisuća godina te da su dijelomično odgovorna za skok iz primitivnog života u visoke kulturne i civilizacijske standarde, koji je ostvarena u razdoblju od 4500 do 3400.g.pr.n.e. Bonvick nam kaže kako bi, ko god da su bili, ti iseljenici koji su se pojavili u Egiptu oko 5000.g.pr.n.e., oni sreli rasu ljudi za koje je u novije vrijeme dokazano da su više nalikovali Aboriđinima, nego crncima. Egipćani tog vremena bili su primitivan, ali inteligentan narod sa svojim sistemom vjerovanja, sujevjerja i magije. Običaji su im bili slični onima koji su otkriveni u zemljama okruženja. Došljaci ( tko god bili) su ih podučili kako osnovati zajednice, obrađivati zemlju, praviti oruđa i alate, razviti međusobnu komunikaciju i poštivati osnovne zakone. Također se pojavila i nova religija, iako je u nekim slučajevima predpovijesnim božanstvima i duhovima dozvoljeno postojanje rame uz rame s novim bogovima.

Magija se može klasificirati u škole ili sisteme, od kojih svaki prenosi vibracije jedne od arhetipskih zraka. Moćni oblici i vidovi egipatske magije nisu izrasli iz primitivne preddinastijske religije tih predjela već iz utjecaja kulture kolonizatora. Tko su oni, pitanje je na koje se može pronaći tisuće različitih odgovora.

Hijeroglifi

U duhovnoj sferi, kod starih Egipćana postojala je tzv. svita hijeroglifa koja je uključivala nekoliko „prijenosnika“, a svaki je od njih posjedovao zasebnu funkciju u sveukupnoj metafizičkoj zamisli. Na prvom mjestu imamo Sahu. On je bio neka vrsta eteričnog tijela. Duh ga je koristio kako bi nakon smrti stigao do visokih nebeskih ravni. Stanje Sahua moglo se postići samo uz odgovarajuće molitve izgovarane namah nakon smrti osobe. Bog Oziris i sam je posjedovao Sahu, te je imao moć da tog prijenosnika podari i drugim dušama, opet nakon pravilno sročenog zahtjeva nad tijelom mrtvaca. Sahu je ustvari bio besmrtni prijenosnik koji je živio unutar duše.

Khat je fizičko tijelo. Ono je podložno propadanju pa je bilo nužno mumifikacijom očuvati ga.

Ka je riječ koju bi mogli prevesti kao „dvojnik“ . Ka je bila apstraktna osoba, a koja je posjedovala osobnost i atribute čovjeka kojem je pripadala. Ona je imala sposobnost slobodno lutati naokolo, iako joj je stalno obitavalište bila grobnica preminulog. ( Nekako me asocira na Drakulu????) Kako je bila potpuno neovisna od tijela, mogla je udahnuti dušu nekom predmetu ili izvršiti proganjanje. Ka je bila, kako su vjerovali stari Egipćani vrlo sklona ukusnom obroku i čaši dobrog pića, pa su se tako o tome dobro skrbili. Mislili su kako je vrlo nepoželjno, da „gladna“ Ka luta okolo gladna i prekapa po kantama za smeće i na taj način unosi zarazu u grobnicu.

Ba je bila duša. Ona je na neki neobjašnjiv način bila povezana sa Ka, s kojom je boravila u grobnici. Ba su bile vrlo druželjubive utvare, koje su djelile onaj obrok, prijateljski. Ba je mogla posjetiti tijelo kad god poželi.

Ab ili srce je bilo tijesno povezano sa dušom i vjerovalo se kako je ono izvor života kako animalnog tako i onog dijela života kojim razlikujemo dobro od zla. Očuvanje srca za Egipćane je bilo od iznimne važnosti. Ponekad se smatralo za središte duhovnog i misaonog života. Često su ga karakterizirali kao organ kroz koji su se mogle vidjeti karakterne osobine te način iskazivanja vrlina i poroka. Druga riječ za ovaj organ bila bi „svijest“. Negdje u daljini ovdje možemo nazrijeti nagovještaj čakri.

Khaibit ili sjenka je slijedeći duhovni hijeroglif. Ona se povezivala sa Ba ili dušom i smatrala se neodvojivim dijelom tzv. ljudske ekonomije. Izgleda kao su je kao i Ka hranili lijevanicama i žrtvama, a imala je i vantjelesni život.

Khu ili duh, uglavnom se spominje u svezi s Ba (dušom) i izgleda kako je na njega gledano kao na svijetleću materiju koja obitava u duši u Sahuu, odnosno u duhovnom tijelu.

Sekhem je moć ili snaga, koju se smatralo otjelovljenjem životne sile u čovjeku. Sekhem živi na nebu među Khuima ili dusima.

Ren ili ime. Egipćani su poduzimali ozbiljne mjere kako bi očuvali ime. To je bilo zbog vrlo rasprostranjenog mišljenja i vjerovanja da će čovjeku, ukoliko mu se ime ne sačuva, njegovo biće prestati postojati. Moderna ezoterija smatra kao je vibriranje imena od najveće važnosti te da ima moć stvoriti harmoniju ili disharmoniju u životu pojedinca.

Ovi hijeroglifi uz dodatak onih koji predstavljaju božanska obličja, najćešće se mogu naći na grobnicama i u pogrebnim odajama. naravno postoje još i oni koji su bili u svezi sa svakodnevnim aktivnostima, neizvjesnostima.