Mnogi ljudi poštuju tudju slobodu i volju i nijedan istinski pravoslavni vernik neće ništa nikome nažao učiniti magijskim delovanjem, jer magija želi da neko nekim zavlada, da neko nekim upravlja, protiv njegove volje. Zato je to strašan greh. Mi pravoslaci se samo molimo Bogu pa šta Gospod odluči i kakva god bude volja njegova. Satana je taj koji želi da kontroliše ljude a najbolje ih vodi tako što tera ljude da jedni nad drugima upravljaju i na greh navode. Pravoslavna crkva nema nikakvo magijsko delovanje u svojoj praksi, crkva služi bogosluženja koja prizivaju blagodat i Duh Sveti koji neutrališu dejstvo magije i zlih duhova. Svi Sveti koji su pobedjivali magove i djavole su to činili silom Časnog krsta i Svetog Duha a ne svojim magijskim veštinama. Za razliku od maga čije su srce i duša zacrneli od greha kojim se bavi, pravoslavni svetitelji su bili bezazleni i čisti kao nevina deca, te je ta čistota privlačila Duh Sveti koji je ispunjavao njihovu dušu i davao im silu da isceljuju duše i tela vernika, da izgone demone i razobličuju greh. Bilo je primera da su demoni napuštali djavoimane već onog trenutka kada bi porodica djavoimanog krenula prema moštima Svetog Sergija Radonješkog Čudotvorca da moli isceljenje, koliko je sila Svetog igumana bila velika.

Pa ipak ima ljudi koji uz pomoć ikone i krsta, bajalica nalik na pravoslavne molitve i uz rituale pokušavaju da utiču na ljude i dogadjaje? Mnoge vračare drže ikonu Svete Petke na svom stolu i pred njom bajaju.

Ima takvih, to su okultisti i gnostici koji se bave okultnim, to je sve duhovna obmana, prelest. Oni misle da su neki hrišćani i pravoslavci ali samo služe djavolju i njegovim ciljevima. To je veliki pad, to je gordost, to je slabost palog andjela, kada ti misliš da si pozvan i da možeš da menjaš svet nazovi duhovnim ritualima a nisi čist pred Bogom – to je isto tako magija, zlo. Jer, sudbina sveta je u Božijimi rukama i Njegovom dopuštenju, iako Gospod poštuje našu volju i slobodu izbora. Samo malo ko razume da je za nas mnogo bolje da biramo Božiju volju nego svoju sopstvenu, jer je naša pod uticajem podnebeskog sveta i nikada nismo načisto šta je najbolje za nas i druge. Bajati i gatati pred ikonom Svete Petke ili bilo kog svetitelja je strašan greh, ogromno svetogrdje. Neka niko ne prisustvuje takvom gnusnom činu gde bezumni ljudi vredjaju Boga i Sve Svete nečistim magijskim ritualima pred njihovim svetim likovima. Koliko je to bezumno pomisliti da će Sveta Petka ili Sveti Sergije Radonješki slušati nekog pocrnelog vrača i ispunjavati njegove zle želje ili da neka primitivna i neuka vlaška baba gatara ima direktan kontakt sa svetiteljima da razrešava ono što je svezano na nebu i na zemlji, kako vlast duhovnu Isus predade apostolima. Ima i mnogo proroka i vidovnjaka koji su ubedjeni da im se svetitelji javljaju i da im saopštavaju istine i vidjenja. Gatare i vračevi komuniciraju samo sa demonima, samo oni neće u to da poveruju i da se pokaju.