Magijsko dejstvo, bacanje čini i uroka koje čini mag, veštac, veštica ili vrač se zove činodejstvo. Šta je magija i kako deluju čini. Kako se zaštiti od magije i zla

Set pitanja Šta je magija i kako deluje magija, kakve vrste magije postoje, da li ima neka dobra magija, postoji li podela bela i crna magija, šta je visoka magija a šta obična, kome služe magovi i čarobnjaci, ko upravlja i čemu vodi magijska praksa. Kroz kratka pitanja dati su odgovori na glavna pitanja o magiji, jer je mnogima nejasno šta je magija i zašto je vračanje i bajanje opasno. Kuda sve to vodi.

Šta je magija?

Magija je korišćenje zlih sila i podnebeskih duhova da bi se postigao neki rezultat i uticalo na druge ljude. Mag ili vrač koji čara i magija ne postiže čuda svojom voljom nego to rade demonska bića koja ispunjavaju njegove zapovesti. Veštac ili veštica kroz činodejstvo i čarobnjačke veštine pokreću zle duhove i demonske sile u pravcu koji im naznači. Najčešće se magijm bave osobe koje su slavoljubive, pohlepne, žele da kontrolišu ljude i sudbine, koje su gorde i sujetne ili koje je djavo obuzeo. Magija, bilo kakva da je, nanosi zlo ljudima, otuda je od Boga osudjena kao težak greh i od pamtiveka bila proganjana.

Zar dejstvo magije nije izazvano skrivenim prirodnim i natprirodnim silama?

Ne, prirodne sile ne deluju kroz magiju, to su sve natprirodne sile i zli dusi koji se pokreću na akciju. Čak i kada izgleda da deluje prirodna sila, njen uzrok je natprirodna sila, sa kojom mi ne treba i ne smemo da imamo bilo kakve kontakte, da nas ne bi duhovno upropastila. To su sile podnebeskog sveta, pali duhovi, koje vodi Satana, bogoborac i zbog gordosti otpali andjeo sa neba, koji vlada legionima palih andjela. On i oni strašno mrze ljude i sve rade da pogube ljudske duše. Često čine i naizgled dobre stvari, da bi zaveli čoveka i lakše ovladali sa njim.

Da li mag ima vlast nad tim zlim duhovima?

Nema vlast nad njima, nijedan čovek nema vlast nad natprirodnim svetom. Iako se čarobnjaku ili okultisti čini da on komanduje duhovima koje oni u obredima prizivaju, ti duhovi samo po zapovesti samog Satane izvršavaju naloge magičara, ne bi li sve više okovali dušu maga ali i onih koji takvu magijsku pomoć traže. Posle duhovi opsednu um i telo maga i vladaju u potpunosti sa njim. Zato se i onaj ko ode kod vrača ili šamana po magijsku pomoć, da baci čini na nekoga ili da pak skine čini sa sebe, izlaže činodejstvo palih duhova i oni ga sve više obuzimaju.

Da li je magija štetna čak i kada pomaže da se ostvari rezultat, da se neka kletva skine, da se odbaci urok, skine činodejstvo?

Magija i vračanje su siguran put u pakao, oni nikome stvarno ne pomažu! Nećeš platiti na mostu nego na ćupriji. Kada se čoveku učini da mu je odlazak kod vrača, maga, hodže, kabaliste, okultiste pomogao, to je stoga samo što su se demoni koji su mu najviše muka pravili povukli po zapovesti Satane a na njihovo mesto su došli neprimetniji i tiši ali još zlokobniji i opasniji, čije dejstvo će tek kasnije da oseti na nekom drugom životnom planu. Ili pak često se dešava da zli duhovi privremeno pomažu čoveku da bi on što više verovao u moć magije i demona, kako bi što pre i brže predao svoju dušu njima na upravljanje, kao kada se koristi neka okultna praksa da bi se položio ispit, pronašlo nešto, odložili dogadjaji i slično. Ko god se bavio visokom ili niskom magijom strada u životu i veliki greh ostavlja na svoje nasledje, ako ga uopšte bude i bilo.

Kako mag razara dušu i zašto je štetno ići kod njega?

Vrač, šaman, veštac, okultista vas svojom praksom vezuje za podnebeski svet, uvodi vas u verovanje u njih, zle duhove i satanine sluge. To je veliki greh, osudjen još u Starom zavetu a i u Novom zavetu. Kada duša dolazi u dodir sa zlim dusima, oni polako počinju da vladaju takvom dušom i da je vode. Kaže se okovana mu duša, djavoli su njome ovladali. To se često desi običnim ljudima koji idu kod vračara da im se gleda u kafu, da gledaju u karte, bacaju olovo u vodu, čitaju horoskop i slična gatanja. Svaka ta seansa je činodejstvo nad dušom onoga ko takvu pomoć traži. Posle se čude kako običan čovek ili žena odjednom pomahnita, razvodi se, pada u depresiju, postaje gnevno biće, zaludno ili manijakalno, ne može da spava, čudne fobije dobija, ima lude ideje, sve mu smeta, svako mu kriv, teško se dogovara sa ljudima, bolesti ga napadaju. To je sve od poseta gatarama i vračevima, čovek na to i zaboravi, misli nije bitno, ali greh ostaje.

Izvor: basta balkana