Ljubav je, kažu, osnov, okosnica Univerzuma. Ne možemo je nazivati ni dobrom ni lošom, već nečim što jednostavno POSTOJI. Ona ispunjava sve, ali ne zalazi u sferu volje. U Univerzumu sve ima svoj balans, svoju protivtežu.
Treba znati, kažu magovi, da postoji razlika između crnih sila i crne magije. Crna magija manipuliše negativnih silama i negativnim energijama, koje su neophodne u postizanju balansa sveta i, samim tim, pozitivne. Čovek rano nauči da pored zla postoji dobro, da posle noći dolazi dan, posle kiše sunce… da pored crnog postoji i belo. Samo čovek nerado priznaje da je zlo balans dobru i da se njime postiže nužna ravnoteža. Time bi prihvatio tezu da bi nestankom zla, nestalo i – dobro. A to bi, opet, značilo da ne treba težiti uništavanju zla, već njegovom usmeravanju ka ljudskoj koristi. Svaki dobar mag ima zadatak da zlo, to jest negativnu energiju, transformiše u dobro, to jest u pozitivnu energiju.
Svaki mag u početku biva privučen slepim, primitivnim nagonom. U svojoj želji da što pre krene sa akcijom, on zaboravlja na moguće opasnosti, pa se upušta u nedozvoljene rizike. Svaki mag početnik za riče se da će se služiti samo belom magijom, kako bi pomagao ljudima. Kad shvati da su mu isceliteljske mogućnosti male, on odustaje. On, u stvari, zaboravlja da ljudi uz njegovu pomoć mogu biti izlečeni samo pod uslovom da veruju u njegovu moć. Zato, kažu ‘iskusni magovi’, mag početnik mora prvo da pomogne sebi. On mora da shvati i nauči osnovne zakone magije i nipošto sebe ne sme smatrati sveznajućim i svemogućim.
Treba znati da talismani imaju moć samo ako su napravljeni i namenjeni za konkretnu osobu i konkretnu priliku. Oni nužno treba da sadrže u sebi i deo energije ličnosti kojoj pripadaju. Talismane nije lako praviti. To je prava umetnost. Recimo, talisman neće imati nikakvu snagu, ako pre njegove izrade ne poništimo sve negativne uticaje osbe koja će ga nositi. Dalje, nužno je verovati u njegovu moć.
Pre nego što se uradi talisman, treba ojačati auru ‘štićenika’. Šta je aura? Najjednostavnije rečeno, to je jedan zaštitni višebojni zid, koji mnogo zavisi od karaktera osobe. Aura, u stvari, otkriva ovobu onakvom kakvom ona jeste, a ne kakvom želi da se predstavi svetu. Aura se sastoji od fizičkog i astralno-emocionalnog tela. Strah, mržnja, pohlepa… mogu da oštete emocionalno telo aure. Sebični ljudi, na primer, doživljavaju napade na astralne delove svoje aure. Mentalno telo je osetljivo. Ono reaguje na sve negativne misli.
Postoje i dva fragmentarna tela aure. Jedno od njih je pod velikim kosmičkim uticajem, pa zato osećajne osobe često pate od glavobolja, nastalih kao posledica skupljenih negativnih kosmičkih energija. Drugo fragmentarno telo je pod snažnim uticajem planeta, što može osećajne osobe odvesti u depresiju. Zato je vrlo važno ojačati to telo aure.
Na kraju, šta reći, osim da je magija jaka onoliko koliko verujete u nju. Ukoliko ne želite da podpadnete pod neke magijske uticaje, najbolje ju je ignorisati. A najbolje je i ne koristiti je, jer uvek se odbija do onog ko je koristi. Ako želite da sebi ispunite neke ciljeve i želje, putem svojih misli i duhovnim putem, onda to uradite na neki drugi način. A, najlepši i najdelotvorniji način je MOLITVA.