Tokom srednjevekovnog perioda, alhemija je postala popularna praksa u Evropi. Iako je bilo dugo vremena, u petnaestom veku je došlo do buma u alhemijskim metodama, u kojima su praktičari pokušali pretvoriti olovo i druge osnovne metale u zlato.

Rani Dani Alkemije
Alhemijske prakse su dokumentovane još od drevnog Egipta i Kine, a zanimljivo je da su se istovremeno evoluirale na oba mjesta, nezavisno jedna od druge.

Prema Lojdskoj biblioteci, „U Egiptu je alhemija vezana plodnošću sliva Nile, plodnost se naziva Khem. Barem 4. vijeku prije nove ere, postojala je osnovna praksa alhemije, verovatno vezana za postupke mumifikacije i snažno povezana sa idejama o životu nakon smrti … Alhemija u Kini je bila zamišljena taoistička monaha i kao takva je zavijena u Taoistička uvjerenja i praksa. Osnivač kineske alkimije smatra se Wei Po-Yangom. U najranijoj praksi, kineski cilj je uvek bio da otkrije eliksir života, a ne da transmutira osnovne metale u zlato. Zbog toga je u Kini uvijek postojala bolja povezanost sa medicinom. „

Oko devetog veka muslimanski naučnici poput Jabir ibn Hayyan počeo su da eksperimentišu sa alhemijom, u nadi da će stvarati zlato, savršen metal. Poznati na Zapadu kao Geber, ibn Hayyan je pogledao alhemiju u kontekstu prirodnih nauka i medicine.

Iako nikad nije uspeo da pretvara bilo kakve osnovne metale u zlato, Geber je uspeo da otkrije neke prilično impresivne metode prerade metala tako što je izvadio njihove nečistoće. Njegov rad je doveo do razvoja u stvaranju zlatnog mastila za osvetljene rukopise i stvaranje novih tehnika izrade stakla.

Dok nije bio strašno uspešan alhemičar, Geber je bio veoma nadaren kao hemičar.

Alhemijsko zlatno doba
Period između trinaestog i kasnog sedamnaestog veka postao je poznat kao zlatno doba alhemije u Evropi. Nažalost, praksa alhemije zasnovana je na pogrešnom shvatanju hemije, ukorenjene u Aristotelovom modelu prirodnog sveta. Aristotel je smatrao da je sve u prirodnom svetu bilo sastavljeno od četiri elementa – zemlje, vazduha, vatre i vode – zajedno sa sumporom, soli i živom. Na žalost, za alhemičare, osnovni metali poput olova nisu bili sastavljeni od ovih stvari, tako da praktičari nisu mogli samo prilagoditi proporcije i promjeniti hemijska jedinjenja kako bi stvorili zlato.

Međutim, to nije zaustavilo ljude da ne daju staru koledž. Neki praktičari su bukvalno potrošili svoje čitave živote pokušavajući da otključaju tajne alhemije, a naročito, legenda o filozofskom kamenu postala je zagonetka koju su mnogi pokušali rešiti.

Prema legendi, filozofski kamen bio je „magični metak“ zlatog doba alhemije i tajna komponenta koja bi mogla pretvoriti olovo ili živu u zlato. Jednom otkriveno, verovalo se da bi se moglo iskoristiti za dug život, a možda i besmrtnost.

Muškarci kao što su John Dee, Heinrich Cornelius Agrippa i Nicolas Flamel su godinama tragali za filozofskim kamenjem.

Autor Jeffrey Burton Russell kaže u Veštici u srednjem vijeku da su mnogi moćni muškarci zadržali alhemičare na platnom spisku. Konkretno, on spominje Gilles de Rais, koji je „prvi pokušao u crkvenom sudu … [i] bio optužen da je koristio alhemiju i magiju, izazivajući svoje mađionike da se pozivaju na demone … i sklapaju pakt sa đavolom, kome žrtvovao je srce, oči i ruku deteta ili prah iz kostiju dece „. Rasel dalje kaže:“ mnogi magnati i sekularni i crkveni zaposleni alhemičari u nadi da će povećati svoju kasi „.

Istoričar Nevill Drury uzima Russellovu tačku korak dalje i ističe da upotreba alhemije za stvaranje zlata od osnovnih metala nije bila samo brza hijerarhija.

Drury piše u Veštici i Magiji da je „Najsložniji metal, olovo, predstavljalo grešnu i nepouzdanog pojedinca koji su snage tame bile lakše prevladale … Ako su olovo i zlato obojili od vatre, vazduha, vode i zemlje, onda sigurno promenom proporcija sastavnih elemenata, olovo se može pretvoriti u zlato. Zlato je bilo superiornije od olova, jer je po svojoj prirodi sadržala savršenu ravnotežu svih četiri elementa. „