Neki ljudi, kada govorimo o magiji, dele je u dve kategorije: bela magija i crna magija. Međutim, definicija ovih pojmova je veoma subjektivna, varirajući od lokacije do lokacije, preko vremenskih perioda, pa čak i od osobe do osobe.

U suštini, bela magija je magija koju većina smatra prihvatljivom magijom, a crna magija je ono što je neprihvatljivo, a granice prihvatljivog i neprihvatljivog su definisane različitim podnebljima i različitim kulturama.

Danas, mnogi smatraju bijelu magiju magijom koja je korisna samo za dobrobit ljudi jer pruža pomoć, kao npr. isceljenje. Crna magija je magija koja ima za cilj da šteti drugoj osobi, što se može nazvati prokletstvom ili kletvom. Termin bijela magija ponekad podrazumeva i duhovnu magiju.

Oni koji sebe opisuju kao crnim magičarima za sebe koriste nešto drugačije definicije. Za njih crna magija je ono što je možda neprihvatljivo za društvo u cjelini ali očigledno nije neprihvatljivo za njih.

Za one koji veruju da je sva magija zla, ne postoji takva stvar kao što je bela magija, iako vrlo dobro i dalje koriste pojam crne magije ili crne umetnosti.

Mnogi magičari izbjegavaju korištenje bilo kog izraza zbog svoje subjektivnosti.

Za mnoge, magija je jednostavno čarobna, i nema potrebe za bojom kodiranja.

Izvor: https://bs.eferrit.com/