Raskrsnice su mesta izuzetno moćnih energija, mesta koja ne pripadaju „nikome“. Ovo su mesta gde je veo između dva sveta izuzetno tanak, mesto gde se prepliću dva sveta. Kao takve, one su mesta gde duhovi mogu biti kontaktirani ili mesta gde se mogu dogoditi mnogi paranormalni događaji.
U srednjem veku, kao takve raskrsnice su često izbegavane za putovanje noću. U mnogim tradicionalnim magijskim sistemima, raskrsnice su prvo mesto, odskočnica za one najhrabrije. Ako pogledamo Tarot kartu Luda, videćemo mladog momka koji stoji na raskrsnici.

U Velikoj Britaniji postojala je tradicija sahranjivanja samoubica i kriminalaca na raskrsnicama. Jedan od razloga je bio da se oni koji su prestupili „zakon“otuđe od sveta, i da ako takvi duhovi krenu da uznemiravaju ljude, zbune se na raskrsnici i ne znaju kojim putem da pođu.
U Vudu i Hudu tradiciji, raskrsnice igraju veoma važnu ulogu. To su mesta gde se bacaju ostaci ritualnih čišćenja, mesta gde se mogu uništiti objekti od kletvi ili skinuti uroci. U Vudu tradiciji duh raskrsnice je Papa Legba, božanstvo koje osim što vlada raskrsnicama, vlada i raskršćem dva sveta, pa tako i svaka ceremonija u Vudu tradiciji počinje obraćanjem Papa Legbi, kako bi nam dao dozvolu za prelazak u onaj svet. Postoji verovanje da ako želimo da steknemo neku od veština bilo da je ples, pevanje, treba otici u ponoć ili pred zoru na raskrsnicu, određen broj puta, sve dok ne sretnemo „crnog čoveka“ koji će nam podariti tu veštinu…. U Afro-brazilskoj tradiciji postoji još duhova koji se vezuju za raskrsnice, kao što su Exu,Pompa Gira ..Merkur, Odin, takođe se vezuju za raskršca.

Božanstvo koje je nama najbitnije a vlada raskrsnicama, jeste boginja Hekata. Hekata je troglava boginja, čiji su simboli između ostalih raskrsnice, baklja, i crni psi. Veruje se da ako se noću na raskrsnici pojave psi da je Hekata blizu. Isto tako, mnogi rituali oslobađanja, kidanja veza ili pronalaska svog puta, rade se odlaskom na raskrsnicu gde će nam Hekata svojom bakljom osvetlati put.
Naravno, raskrsnice su i mesta gde se sastaju veštice, a prema predanju to je i mesto gde se može sklopiti pakt sa djavolom.
Raskrsnice su mesta koja pripadaju svakome i nikome.. Postoje muške i ženske raskrsnice, muške su one u obliku slova „T“, a ženske četvorokrake. Npr jedan od rituala za privlačenje muškog ljubavnika sadrži upotrebu zemlje ili praha sa muške raskrsnice.. Mnogi rituali urađeni na raskrsnicama se smatraju „moćnijim“. No, kako je civilizacija napredovala, ni raskrsnice više nisu ono što su bile pogotovo za magijski rad. Današnje raskrsnice su uglavnom prenatrpane saobraćajem i svakako je da energija nije u potpunosti ista kao u stara vremena. Ako izvodite čaroliju dovoljno je da prođe automobil i ona neće biti uspešna ma koliko moćna bila. Zato se potrudite da nađete pravu starinsku raskrsnicu..

Izvor: https://www.luxenna.com