Sihirbaz, tačnije onaj ko postavlja sihir, dođe do nečega što je direktno ili indirektno u dodiru sa telom žrtve – kosa, nokti, izlučevine koje se uzimaju sa odeće žrtve. Mnogi su posvedočili da im je nestao deo odeće i potom se nekim čudom pojavio, doduše izmenjen – pocepan, izvezen koncem određene boje, isprljan nečim što je teško ili nemoguće očistiti. Ove stvari se vraćaju, ali sada je na njima sihir koji najčešće počinje delovati onog momenta kada dođe u dodir sa vlasnikom, ali ovako nešto nije pravilo.

Postavljanje sihira može biti izvedeno sa tri strane. Prvi slučaj je kada sihirbaz svojom rukom postavi ono što je uradio. Zatim postoje oni ljudi koji traže da se sihir napravi. Oba ova slučaja, kada je u pitanju mesto na kome će se naći sihir, su indentična. I sihirbaz i onaj u čije je ime sihir urađen, postavljaju sihir samo na onim mestima koja su dostupna svakom čoveku – postavljanje sihra na ili u zemlju, u temelj, krov objekta, mesta unutar kuće, često na prilazu kući.

Nakon što sihirbaz napravi sihir, on naredi džinima (šejtanima, nečastivom) da postave sihir na mesto do koga će biti izrazito teško ili nemoguće doći: procepu u stenama, tekuće, stajaće vode i slično. Specifičnost ovako napravljenog sihira je da menja mesto na kome je postavljen. Postoji i sihir koji nije napravljen ni na kakvom predmetu. Sihirbaz džina jednostavno na osnovu proračuna određenih podataka uputi na neku osobu i u tom slučaju sihirbazi traže ime osobe, ime majke i datum rođenja. Kada vam je sihir postavljen tada šejtan (džin) kontroliše ljudsku svest i osoba nije svesna svojih postupaka. Ne postoje nedodirljivi i nezaštićeni.
    Sihir može da se pravi se i da osoba ima zdravstvenih problema, ali rezultati i ispitivanja kod lekara pokazuju da je sve u redu sa nalazima, a osoba se oseća sve lošije i lošije. Ovo je opasna stvar i tada treba što pre reagovati, jer je u pitanju sihir koji je rađen preko delova tela mrtvog čoveka, delova kose osobe ili krvi od petla.
    Kada je osoba pod sihirom ona oseća glavobolju, lupanje srca, nesvesticu. Oseća takođe i nervozu u celom telu i depresivna je i bezvoljnost za bilo šta i bilo kakav posao. Oseća se pritisak u telu, očima, stomaku… Velika malaksalost i gušenje. Ovo najbolje znaju ljudi koji su kroz ovaj pakao prošli. Sihir se pravi i da osoba bude impotentna, tj izbubi polnu moć i dolazi do svađa i nesuglasica u vezi ili braku i tada dolazi do prekida ljubavi. Osoba gubi samopouzdanje i nastaju problemi u životu i na poslu i počinje omalovažavanje te osobe i ona gubi svoj ego. Život se osobi preokreće potpuno na loše i postaje pravi pakao!
    Postoji i vrsta Sihra koja se pravi kako bi se rastavio bračni ili ljubavni par, gde nastaju svađe među njima bez ikakvog razloga. Svađe su sve češće i češće i dolazi do rastavljanja i pucanja. Ovo se dešava i najsrećnijim parovima gde odjednom zajednicki njihov život postaje pravi pakao i nepodnošljiv. Ovaj sihir je tako napravljen da je prikriven i teško ga je otkriti, ali nažalost uvek i na kraju ispaštaju deca. Posledice ovog sihra su katastrofalne. Odnosi među partnerima koji su do skoro bili u ljubavi zahladne i oni postaju neverovatno odbojni jedno prema drugom.
    Grupni sihir se radi i primenjuje na veće grupe ljudi ili na objekte, zgrade, firme, udruženja… Naime, Sihir se pravi većem broju ljudi tako da im ne ide posao ili da se često svađaju i da atmosfera postaje nepodnošljiva. Niko ni ne pomišlja da je reč o  sihiru, ali nažalost tako je.