Pouzdano se zna da su ova pitanja postavljali i naši daleki preci. I njih je mučilo kako da se oslobode pogubnih uticaja crne magije i sihira. U ‘Glasniku Zemaljskog muzeja BiH’, svezak X, godina 1898, Muhamed Fejzi-beg Kulenović iz Bosanskog Petrovca, nesumnjivo jedan od najpoznatijih egzorcista i spravljača zapisa i amajlija tog vremena, savetuje čitaoce:
– Ako nađeš u kući kakav zapis ili mrtvačku kost, ili kakve čupe – dlake, to znaj da ti neko o glavi radi: pokupi te stvari, baci ih na vatru i reci: ‘Kakogod ove stvari gorile, neka tako izgori i sihir, koji je načinjen protiv moje duše, tela, dece i imanja!’ Zatim onu ruku, kojom si prihvaćao te stvari opljuni i otari je o zemlju ili o zid!
    Ako je na tebi kakav sihir, sakupi već korišćen 101 ekser, saperi ih u čistoj vodi, pa se okupaj tom vodom. Ma kakav sihir bio na tebi – on će spasti! Ako je na tebi kakav sihir, saberi tri vode sa tri česme ili tri izvora, koje teku prema suncu, pa se tom vodom okupaj u jednoj velikoj posudi; kada se obučeš, salij tu vodu u jednu zemljanu posudu, pa je skupa sa posudom baci na vrbovo drvo. Tako ti sihir neće moći ništa naškoditi!
    Da bi se zaštitio od zlih moći sihira, potrebno je uvek uza se nositi štap od trna (gloga) ili obojak od crnog sukna, a najbolje je uza se nositi komad tisovine! Ako ti je dete bolešljivo, nakadi ga u prvi mrak mekinjama, ali nikako kukuruzovim. I reci: ‘Kako se svet hlebom hrani, tako majka svoje dete od sihira brani!’ Ako mu to slučajno ne pomogne, namaži mu želudac belim lukom i ostavi mu ga pod jastuk!
    Ako ti se ne da dete pothraniti, to znaj da ti je nekakva zla duša sihir učinila. Da se oslobodiš tog sihira, nađi vučju čeljust, pa provuci kroz njih dete, čim se rodi. Ako to učiniš pothranićeš ga, pa da je na tebi hiljadu sihira!’