Knjiga Senki je uvek bila mistična „knjiga“, obavijena velom tajni, i nadasve privlačna za sve koji bi želeli da uplove u svet magije i vestičarenja…

Knjiga Senki je uvek bila mistična „knjiga“, obavijena velom tajni, i nadasve privlačna za sve koji bi želeli da uplove u svet magije i vestičarenja. Čak i na samom početku bavljenja paganizmom, mlade veštice i vešci bi želeli da poseduju svoju sopstvenu Knjigu Senki, ali onda se postavlja pitanje: kako treba da izgleda ta Knjiga Senki? Da li postoji samo jedan ispravan način na koji se piše Knjiga Senki, ili tu moze doci do izražaja vlastita kreativnost? Kako Knjige Senki inače izgledaju?

Generalno, uobičajena definicija Knjige Senki jeste da ona predstavlja zbir magičnih i religioznih tekstova Vike ili tekstova drugih neopaganskih grupa. Uobičajeno je da Knjiga Senki sadrži osnovne rituale, magijske vežbe, filozofiju i pravila Vike. Koristim termin Vika, zato što je Knjiga Senki pre svega produkt modernog veštičarenja i neopaganizma, pošto u tradicionalnom veštičarenju svakako nije moglo biti mnogo pojedinačnog zapisivanja (zbog progona).

U nekim tradicijama, Knjiga Senki više liči na magijski dnevnik i nema neku fiksno određenu formu. U drugim, pak, tradicijama, Knjiga Senki se „prepisuje“ od reči do reči od starijih članova kovena, i na neki način, takva Knjiga se tretira kao religiozan tekst. Lično, mislim da je paganizam dovoljno širok da može da obuhvati „sve ukuse“ i sve načine ispoljavanja duhovnosti, tako da u suštini i nije važno za koju varijantu se treba opredeliti. Obe varijante su podjednako dobre.

Jedini način sa kojim se ne slažem jeste držanje i korišćenje Knjige Senki isključivo u elektronskom obliku, kako čine mnoge veštice (ili Vikani, da se poslužim terminologijom novog doba). Kompjuteri su svakako efikasni i danas uglavnom nezamenjivi, ali kada se suviše često upotrebljavaju, crpe nam vitalnu energiju.. I nekako, energija te novije tehnologije se ne uklapa sa prirodnom filozofijom veštičarenja i posvećenja prirodi.

I kako praktično doći do Knjige?

Kaže se da je najbolje da osoba sama pravi svoju knjigu. Ako niste vični knjigovezačkom zanatu, može se i dati knjigovescu debeli tabak praznog papira da ga ukoriči. Na zapadu u magic shopovima postoji veliki izbor već gotovih Knjigi Senki, ali ovde, to na zalost nije dostupno. Najbitnije je da bude u pitanju potpuno nova knjiga/sveska, nekorišćena ranije za bilo koje druge svrhe.

Nakon što ste je nabavili, dobro bi bilo da je posvetite.
1.Pripremite oltar i prostoriju, pročistite je
2. Oformite zaštitni krug
3. Prizovite Elemente
4. Pročistite i sebe i Knjigu Elementima
5. Prizovite božansku energiju da bude prisutna (molitva Boginji i Bogu je sasvim u redu za ovu priliku)
6. Izgovorite svoju želju da ovu Knjigu posvetite u svrhu svog samorazvitka i napretka u magiji (najbolje u stihu, zbog finih vibracija, ali nije neophodno).
7. Ukoliko imate sopstveni magijski simbol, ucrtajte ga na prednjoj strani Knjige, mada često veštice ucrtavaju Pentagram, simbol zaštite.
8. Na kraju, zahvalite se Boginji i Bogu na blagoslovima
9.Otpustite Elemente zahvaljujući im
10. Svu energiju koja je možda ostala zarobljena u ceremoniji vratite nazad u kosmos
11. Rasformirajte krug, i neko vreme uživajte opušteno u atmosferi… Sam ritual posvećivanja Knjige potom možete upisati u samu Knjigu.
Ovo je slobodna forma rituala, a slobodno dodajte sopstvene detalje, kako biste udarili lični pečat svemu tome.

Izvor: MMedia