Pažnju publike naročito privlače vesti sa temom zastrašujućih ritualnih ubistava i žrtvovanja. To još jednom potvrđuje istinu da je strah najjača emocija. Jer, u današnjem svetu u kojem se sve više oseća deficit osećanja, čovek, kao emociju prihvata i tako izazvan strah. On kao da ima potrebu da doživi neko snažno osećanje, od kojeg ga prožima jeza. Taj momenat naročito vešto koristi filmska produkcija. Filmski repertoari otuda vrve od filmova prepunih scena strave i užasa. Frankeštajn i Drakula nikada ne gube na svojoj aktuelnosti, čak naprotiv.
Tema egzorcizma je takođe dobro prisutna i prihvaćena na filmu. A niko od odgovornih nije razmislio – o štetnim uticajima takvih filmova.
Uz svu tu masovnu mašineriju uvržilo se i vrlo pogrešno shvatanje pojmova – magično i okultno, pa se i jedan i drugi pojam povezuju sa crnom magijom, đavolima i demonima. Sama reč okultno budi u čoveku iskonski strah. Pravi magovi ne povezuju magiju s napuštenim grobljima i ritualnim žrtvovanjima. Oni je shvataju kao moć, sposobnost svesnog ili nesvesnog podčinjavanja volje neke ličnosti – svojoj (magovoj) volji. Oni takođe tvrde da se u javnosti magija vrlo lako može sprovoditi u delo. Potrebni su, poručuju oni, samo volja duha i pogled.
U potrazi za sopstvenim mirom, čovek prihvata razne kultove, koji niču kao pečurke posle kiše. I čim se razočara u jedne, već se iza okuke pomalja nova šarena laža. Tehnološki napredak je opustošio i osiromašio duhovni život čoveka. Nesposoban da u ličnom životu postigne brzinu tehnološkog razvoja, čovek pribegava traženju univerzalnog propovednika ili Mesije, koji će biti zadužen za mir, ljubav, sreću… čime neminovno, odlazi u duhovnu zavisnost.
Može da zvuči zbunjujuće, ali istina je da sve više ljudi danas pribegava bavljenju magijom. neki to čine zato što su frustrirani, drugi to, opet, rade iz radoznalosti. Sve zavisi od čoveka do čoveka. Neki od njih se oblače neobično, nekonvencionalno, ekstravagantno i tako se sklanjaju od sveta. Neki misle da se magični cilj postiže magičnim napitkom. Mnogi u početnim fazama bavljenja magijom vide sebe kao novog Isusa, ili, odlazeći kao hodočasnici u posetu kući Alistera Kroulija u Švedskoj, uobražavaju da su njegova inkarnacija.
Zanimljivo je da se danas u racionalnom svetu sve više ljudi okreće okultnim naukama, tražeći odgovore na pitanja koje zvanična nauka ne može da da. O magiji se danas mnogo govori i mnogo piše, ali ljudi su, ipak, zbunjeni njenom suštinom. Tačnije, mnogo ih je koji, zapravo, i ne znaju šta znači magija. neki su sumnjičavi, drugi to pitanje odbacuju kao smešno. Zbrci doprinose i nadrimagovi koji pre svega žele da stvore kult sopstvene ličnosti. To su oni, ‘instant magovi’ ili ‘instant čarobnjaci’.