Mitologija Vlaha je zanimljiva koliko i grčka, iako je neki smatraju bogatijom i živopisnijom zbog činjenice da su mitovi i legende sazdani od životinja, biljaka, prirodnih pojava, pa tek onda od ljudi. Neka vlaška božanstva stalno su prisutna u životu Vlaha i smatra se da utiču na ljudsku sudbinu. Za druga natprirodna bića se veruje da se pojavljuju povremeno, pred neke praznike, na mlad ili pun mesec.

Ursiratore – tri milosrdne vile suđaje
Starija sestra suđaja je prelja koja od srebrnkastih niti prede vlakna dugog ili kratkog života, odmah po rođenju deteta. Srednja sestra slaže predivo kako je zamišljeno a najmlađa ga preseče makazama, i tako odredi životni vek.

Domaćinstva u istočnoj Srbiji to i danas poštuju, držeći upaljena svetla i na stolu kolače i vino u prva tri dana novorođenčetovog života. Danas se u vlaškim krajevima ponude za sve tri suđaje daju u jednoj posudi.

Putić pored groblja
Vesele vile Vlve i ljute Aljilje
Vlve su vitke i visoke vile obučene u duge bele, ponekad zelene haljine. Okićene su cvetnim vencem, kreću se u grupi i svakoga ko ih vidi omađijaju igrom i pesmom, ali su poznate i po tome što dobro skidaju sve čini i otklanjaju svaku bolest.

Vlve, kako kažu stare vlaške vračare, spadaju u demone bliske čoveku, mada poneki etnolozi u svojim istraživanjima mešaju vlve, milosnice pa čak i šumsku majku. Po verovanju naroda iz okoline Bora, Donjeg Milanovca i Negotina – između njih psotoje očigledne razlike. Vlve ne čine zlo ljudima, osim jednog izuzetka – kako obožavaju bukove šume, vrbu i jasen užasno ih naljuti kada neko povredi drvo ili ga poseče.

Zloslutne babice – težak izazov za vlaške vračare
Zloslutna babica može priteći novorođenčetu samo ukoliko ga Suđenice nisu još posetile i odredile mu subdinu. Bebina odeća se suši samo danju ili u zatvorenom prostoru, a za zaštitu se bebi vezuje crveni končić oko ruke koji pruža otpor zlu. Zaboravljeni su, međutm, običajni obredi skrivanja deteta provlačenjem ispod drške kotla ili veriga. Time se pred babicom stvara lažno uverenje da je dete otišlo na drugi svet.

Ovo varanje demona, međutim, može, da ima kobne posledice, jer među višim silama može da se shvati i kao ritual sa stvarnom namerom. Zbog toga se čak i najveštije vlaške vračare suzdržavaju da ga izvode. Jedini koji se do danas nije očuvao u pozitivnom svetlu jeste ritual sa kravajčićima.

U današnje vreme vračare preporučuju svakoj porodilji da zaborave na stari običaj primanja hlepčića (kravaja). Kroz njega je, kažu one, moguće da zlo učini čak i jedna priučena vračarka. Dovoljno je da se okruni koja mrva pri unošenju hlepšića u kuću novorođenčeta, i da se to kasnije odrazi na detetovom telu ili životu.

Velika majka – vlaška magija posvećena Mumi Paduri
Hijerarhijska podela u vlaškom demonskom svetu je zadržala matrijarhat u kom vlad< Muma Paduri, ili Velika majka. Ona oličava izuzetnu dobrotu i neizmerno zlo zajedno. Muma Paduri obožava žene, štiti ih po svaku cenu, a često je spremna da napakosti muškarcu koji na bilo koj način kinji njen voljeni pol. Muma Paduri je i sama čisto oličenje ženstvenosti.

„Muma Paduri je kraljica noći. Ima dugu kosu, nokte, i velike grudi. Hoda naga naokolo i opseda uglavnom mlade i loše momke. Ljuta je i opasna, ali će tebe, ako je prizoveš, uvek štititi. I kad budeš trudna i kada se porodiš čuvaće i tebe i tvoju bebu. Ona uvek pomaže ženama.“

Najbliži saradnik Muma Paduri je Vodeni duh. Posebno leti, njih dvoje zajedno igraju i pevaju, a kada se opiju vrelim letnjim noćima, među smrtnicima čak biraju sebi ljubavnike i grupno orgijaju. Po predanju Muma Paduri je imala muža Padurioul i ćerku Fata Paduri.

Zmeu – gospodar vatre
Vatrom vlada Zmaj ili Zmeu. On je pola životinja a pola čovek, sa sposobnošću transformacije, koji leteći para vazduh i oko sebe baca varnice. On je magijska ptica, koja spava u planinama i šupljim bukvama.

Muronj – biće zalutalo između dva sveta
Muronj je vampir, čovek koji posle smrti nije našao mir zbog zla koje je činio, i zato oseća neodoljivu potrebu da deluje u materijalnom svetu. To uznemirava njegove bližnje, pa su vlaški običaji prepuni rituala kojima im se ukazuje pomoć da se oslobode greha što su počinili za života, da vrate svoje dugove i umire svoju nemirnu dušu.

Talasoni – posebna, dobroćudna, vrsta vampira
Talasoni su demoni nastali od ljudi koji su živi zazidani u neku građevinu. Po priči Vlaha, ranije je to bila dobrovoljna žrtva. Stari ljudi, kada bi videli da smrt neumitno dolazi po njih, sami su terali svoje potomke da grade kuće u koje bi ih žive zazidali. Ubrzo posle toga čovek umire a njegova duša ne odlazi na onaj svet u klasičnom smislu, već ostaje večno bdijući nad građevinom, štiteći nju i sve one koji u njoj žive od zla.

Avanture sa opasnim travama
Vlaško vračanje sa travkama i korenjem je veoma često. Ono mora biti ubrano i iskopano u određeno doba dana i godine, uz poseban ritual – identičan jednom ritualu koji su koristili stari Rimljani. Znanja o bilju se prenose na potomke, a travke koje se koriste služile su različitim namenama.

Kukurek se koristio za obred pročišćenja, beli luk štiti od demona i donosi duhovni mir, zdravlje i sreću a bosiljak i suncokret koristi ljubavna vlaška magija.