Kada je u pitanju vlaška magija za ljubav bajalice su kod Vlaha najrazvijenije, najbrojnije i, kaže se da od vlaške magije za ljubav nema delotvornije. Najrasprostranjeniji rekvizit u ovim ritualima je katanac – simbol nečega što se može zaključati i otključati, zarobiti i osloboditi.

Iza katanca njega slede med, kao bezopasno sredstvo koje lepi, užarci koji u magiji simbolišu ono što pali i bosiljak i tamjan koji svojim aromatičnim mirisima osvajaju.

Da bi vlaška ljubavna magija bila što delotvornija, crveni ili beli konac, so, šećer, krv i voda se donose iz kuće i obavezni su za indentifikaciju ličnosti. Upotreba ostalih predmeta i dodataka u magiji i zavise od pojedinačnog problema.

Daščica sa kućnog praga se koristi u razotkrivanju prevara, nož ako se radi o skidanju uroka, pramen kose ako postoji obostrano interesovanje, a vlaška ljubavna magija na daljinu najbolje funkcioniše preko dela odeće nekoga ko je daleko. Vlaška magija za dobijanje novca izvodi se samo pomoću vlaške bajalice za novac.

Vezivanje muške moći – vlaška crna magija za ljubav
Veliki broj muškaraca zaista misli da njihova polna snaga zavisi od ćudljivosti žena (posesivnost, ljubomora ili osveta). Simptomi impotencije po kazivanju naroda su vezanost muškarca da ne može da bude ni sa jednom ženom ili da ne može bude sa određenim ženama. Sem polne nemoći muškarac se oseća loše, napuštaju ga snaga i volja.

Najjače dejstvo među rekvizitima za izazivanje impotencije imaju predmeti uzeti sa pokojnika. To su maramica na kojoj se sakupljala pljuvačka iz usta umrlog u periodu između smrti i ukopa, prsten sa njegove ruke, igla i konac.

Bitni brojevi za vlaške bajalice su trojka, simbol seksa, sedmica, broj ljubavi, i devetka, kontakt sa višim zlim silama. Od boja se koriste crna, koja upija, i crvena, koja ograničava upad pozitivne i negativne energije. Izbegavaju samo zelenu boju koja oslobađa.

Kada je u pitanju magija Vlaška oblast je poznata po velikom broju praktikanata okultnog. Pritom, mnogi vlašku magiju smatraju odgovornom za svoje nedaće, bežeći od sopstvene odgovornosti ili postupaka. Ipak, vlaška magija predstavlja zanimljiv fenomen koji se održao tokom vekova i postao simbol dve države.

Vlaška magija spada u jedno od najegzotičnijih i najintrigantnijih pitanja kulturnog nasleđa Istočne Srbije. Vazda izopšteno, skriveno i nevidljivo za uticaj drugih kultura, prepušteno sopstvenim razvojnim potencijalima, ovo područje predstavljalo je idealnu sredinu za očuvanje paganskih običaja.