Za proricanje sudbine vlaška magija kombinuje tradicionalni, slovenski šamanizam i običaje u hrišćanstvu. Uzak prostor između alegorije, simbolike i stvarnosti, ljude sa problemima lako uveri u istinitost izrečenog, naročito kada zbog težih problema subjekt postane otvoren za sugestiju. Za mistične susrete su najpogodniji zabačeni predeli, a u  neke od najpopularnijih predmeta za gatanje spada i hrana:

  • Kafa (gledanje u soc posle ispijanja kafe je najpopularniji vid proricanja)
  • Pasulj 
  • Kukuruz 
  • Dlan

Vlaške vračare nastoje da uvedu svog klijenta u vlastiti svet, pogađanjem dosadašnjeg života. Vračara se tom prilikom služi uobičajenim tehnikama generalizacije romantičnih, porodičnih i poslovnih odnosa. Zavisno od težine problema osobe koja misli da joj je potrebna vlaška magija, osoba biva izmanipulisana i kao hipnozom uvučen u celu priču.

Fatalizam vlaške magije – predodređena ljudska sudbina

Demon sudbine određuje čovekov put odmah na rođenju, pa mu to i zapiše u konđeju – debelu knjigu. Vlaška magija život i sudbinu posmatra vrlo fatalistički. Za samu sudbinu razlikuje se nekoliko izraza: fata (lat. sudbina), skrisa (lat. pisati, zapis), ursa (urok, uricanje), suđina i daćina (suđeno i dato, određeno).