Magija, čarolija ili čarobnjaštvo su reči grčkog porekla, koje su se vezivale za verovanja ljudi u pojave kada smrtnici mogu kontrolisati natprirodne sile za postizanje čuda, najčešće lečenje. Verovanje u magiju i magijska svojstva nekih predmeta poteklo je iz Mesopotamije, da bi se danas pod tim pojmom razlikovale dve magijske veštine: bela i crna magija.

Belom magijom se, navodno, pomoću dobrih duhova mogu otkloniti bolesti, urok ili kletva. Belom magijom možete prizvati sreću, ljubav i novac, dok njenim antipodom – crnom magijom – prizivate zle duhove, kletvu i nesreću.

U popularna paganska/politeistička verovanja spadaju i astrologija, tarot i numerologija, a na prostorima naše zemlje, Balkana ali i Evrope hara jedna mnogo zanimljivija, a po nekima i najopasnija Vlaška magija – kojom barataju domaće, vlaške vračare.

Ko su Vlasi i odakle potiče vlaška magija?
Vlasi su autohtono stanovništvo na prostoru istočne Srbije, koje naseljava prostor između Morave, Timoka i Dunava i podeljeni su na četiri grupe: Carani, Bufani, Munćani i Ungurjani. Vlasi pripadaju pravoslavnoj veroispovesti, ali su se u njihovom verskom i obrednom životu do danas zadržali mnogi prehrišćanski, indoevropski i paleobalkanski elementi.

Najraniji pomeni Vlaha potiču iz pera grčkih istoričara, i zanimljivo je da se oni nikada međusobno nisu nazivali Vlasima, već su koristili neku varijantu “Romana”. Vlasi su potomci Ilira koji su prostor Srbije naseljavali još u kameno doba.

Siguran izvor za sam naziv “Vlah” nije poznat, ali se pretpostavlja da su Ostrogoti ili Vizigoti starosedeoce Balkana u periodu od 200. do 500. godine naše ere nazivali “Welsch” – što je značilo Rimljanin, a ne stočar, kao što se prvobitno mislilo! Kasnije su Sloveni preuzeli taj naziv.

Najpoznatiji kulturološki oblik po kom su Vlasi poznati je bajanje i vračanje, a vlaška magija je zbog toga na lošem glasu i izaziva animozitet i strah. Sve vlaške bajalice se izvode na vlaškom jeziku, koji je nekodifikovan, a u celoj kulturi preovladava kult magije koja je podređena kultu mrtvih – osobenost koja podseća na kulturu mnogih, drevnih civilizacija.