Talmud je sveta jevrejska knjiga. Smatra se da je nastala oko 500. godine i u njoj su sabrana usmena predanja, učenja i običaji Jevreja. U odeljku o snovima, Talmud daje poučnu sliku o odnosu taumača, tumačenja i samog predskazanja. Pri tome se ukazuje da je tumačenje snova posebna veština kojom se utiče na ljude. U tom smislu primarijus Tihomir Jovanović u knjizi ‘Nepoznati svet snova’ piše: ‘S obzirom da ono što se sanja može a ne mora da se obistini, a da se tumačenje po pravilu obistinjuje, to je samo tumačenje u Jevreja bilo važnije od samih snova’.
Da snagom sugestije autoritativno tumačenje može da izazove nesreću, govori i priča iz Talmuda: ‘Neka žena potraži rabina Eliezera i rekne mu: – Videla sam u snu kako se na tavanu moje kuće pojavila pukotina. – On odgovori: – Ti ćeš začeti sina. – Žena ode i to se dogodi. Ona ponovo usni isti san i opet ga ispovedi rabinu Eliezeru, koji joj da isto tumačenje. Ono se obistini. I treći put ona usni isti san i potraži rabina Eliezera. Pošto ga nije našla, obrati se njegovim učenicima: – Videla sam u snu kako se na tavanu moje kuće pojavila pukotina. Oni joj odgovoriše: – Sahranićeš svoga muža. I to se dogodi. Pošto je čuo kuknjavu, rabin Eliezer upita učenike šta se zbilo. Učenici mu ispričaše šta se desilo. On uzviknu: – Nesrećnici, ubili ste čoveka! Nije li rečeno: kako nam ih je protumačio, tako nam se i dogodilo.
Prema tome sve dolazi od ljudskih misli, neicrpna energija koja kreira svet i na nama je velika odgovornost kako ćemo iskoristiti tu neverovatnu energiju misli. Kako mislimo, tako nam u suštini i jeste, zato sve negativne misli preobratimo odmah u pozitivne. Vrlo brzo ćemo osetiti moć pozitivnih misli.

     Izvor: Treće Oko   Autor: Spasoje Vlajić